Om SKYNET

 

SKYNET er studentutvalget til Forsvarets Ingeniørhøgskole. Dette er studentenes øverste organ på skolen og fungerer som et bindeledd mellom studentene og skolens ledelse, slik at de vedtak som blir tatt står i stil med studentenes interesser.

SKYNET skal arbeide for et godt samhold og et sosialt miljø blant studentene ved FIH, samt bidra til økt engasjement og aktivitet blant studentene. Alle studenter ved FIH er medlemmer i SKYNET.

SKYNET er en paraply for utvalgene ved skolen. Det vil si at vi sitter i samme styre, deler ideer med hverandre og fordeler oppgaver oss imellom.

Disse utvalgene er:    

 
- GRØSS (Grønne Sambandsstudenter)
- Media og Rekrutteringsutvalget
- Messeutvlaget
- Team FIH
- Teknologiutvalget 

 

 

SKYNET har stadig behov for engasjerte studenter som ønsker å skape samhold og en god hverdag på FIH. Hvert vårsemester har vi valg av verv i generalforsamlingen og ønsker at de yngre kullene trer inn i verv.

 

Før den tid er det muligheter til å engasjere seg i underutvalgene våre. Henvend dere direkte til utvalgene ved spørsmål. 

For andre henvendelser - ta forbindelse med This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.