Media og rekrutteringsutvalget jobber med media relatertesaker som omfavner studentmassen ved FIH, og bidrar til skolens rekruttering når det trengs.

Utvalget er ansvarlig for å drift av SKYNETs nettside, samt informasjonsflyt fra SKYNET og ut til studentmassen

 

Nettsidens hovedformål er å fungere som en informasjonsportal for elever, foresatte og potensielle søkere til FIH, samt øke avdelingfølelsen på skolen.

Forespørsler og spørsmål henvendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.