www.soldaten.no

Studenter ved FIH går som vernepliktige soldater i de første 3 årene av utdanningen og faller dermed inn under tillitsmannsordningen i Forsvaret (TMO). 

Tillitsmannsordningen i Forsvaret (TMO) er en samarbeidsordning mellom soldatene og Forsvarets ledelse på lokalt og sentralt nivå, inklusiv politisk ledelse.

Formålet med TMO er å bidra til et godt og tillitsfullt forhold mellom ansatte og soldater. Ordningen og skal være et synlig og slagkraftig talerør for soldatene, samt en verdifull samarbeidspartner for et forsvar i utvikling. Dette skal gjøres gjennom blant annet ivareta soldatenes rettigheter, samt sikre kontakt og informasjon mellom soldatene og Forsvarets ledelse på lokalt og sentralt nivå.

Saker skal løses på lavest mulig nivå, og TMOs viktigeste arena er derfor på lokalt plan. Det er her man kan løse dagligdagse utfordringer og gjøre de små justeringene som skal til for å forbedre tjenestehverdagen til den enkelte (hentet fra TMOs nettside - soldaten.no). 

Hverdagen til studenter ved FIH er dog noe annerledes enn en soldat som avtjener sitt vernepliktsår. Ved FIH har man en tillitsvalgt og en vara i hvert kull, samt en skoletillitsvalgt og vara som sitter som elevpresident og visepresident i SKYNET. Tillitsvalgte og resten av SKYNET styret møter ledelsen minst en gang i måneden for å holde hverandre oppdatert. 

Ved Jørstadmoen leir sitter hovedtillitsvalgt (HTV) for cyberforsvaret og møter jevnlig med de tillitsvalgte ved skolen.

For mer informasjon om TMO - besøk deres hjemmeside på www.soldaten.no eller ta forbindelse med en av de tillitsvalgte ved FIH (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).